S. 5-1642 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de instandhouding van de rol van de apotheker als belangrijk gezondheidswerker, het benadrukken van het belang van de apotheker als officinahouder en het tegengaan van de vrije verkoop van medicijnen
Louis Ide   

apotheek
geneesmiddel
apotheker
motie van het Parlement
vrij verkrijgbaar geneesmiddel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1642/1 5-1642/1 (PDF) Voorstel van resolutie 1/6/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/6/2012   Indiening Doc. 5-1642/1 5-1642/1 (PDF)
7/6/2012   Inoverwegingneming
7/6/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
7/6/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving