S. 5-1641 Dossierfiche K. 53-2158

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek
Regering E. Di Rupo I  

kwaliteitsnorm
veiligheidsnorm
orgaantransplantatie
kind
medische research
bio-ethiek
gegevensbank
kwaliteit van het product
traceerbaarheid
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2158/1 Wetsontwerp 19/4/2012
K. 53-2158/2 Verslag namens de commissie 25/5/2012
K. 53-2158/3 Tekst verbeterd door de commissie 25/5/2012
K. 53-2158/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 31/5/2012
5-1641/1 5-1641/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 1/6/2012
5-1641/2 5-1641/2 (PDF) Verslag namens de verenigde commissies 14/6/2012
5-1641/3 5-1641/3 (PDF) Tekst verbeterd door de verenigde commissies 14/6/2012
5-1641/4 5-1641/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/6/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/4/2012   Indiening Doc. K. 53-2158/1
25/5/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2158/2
31/5/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 89, p. 54-61
31/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 89, p. 65
Doc. K. 53-2158/4
31/5/2012   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
1/6/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/6/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1641/1 5-1641/1 (PDF)
1/6/2012   Verzending naar commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
14/6/2012   Inschrijving op agenda
21/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-68 Hand. 5-68 (PDF)
21/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+67/-0/o0) Doc. 5-1641/4 5-1641/4 (PDF)
  Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
1/6/2012   Verzending naar commissie
14/6/2012   Inschrijving op agenda
14/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Nele Lijnen
14/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+24/-0/o0)
14/6/2012   Aanneming zonder amendering
14/6/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1641/2 5-1641/2 (PDF)
14/6/2012   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 5-1641/3 5-1641/3 (PDF)
21/6/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/6/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/7/2012   Bekrachtiging en afkondiging
24/8/2012   Bekendmaking (50695-50701)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 31/5/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/6/2012
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/6/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 2/6/2012 15 18/6/2012
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 2/6/2012 60 19/10/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/7/2012 24/8/2012 , blz 50695-50701

Kruispuntbank van de wetgeving