S. 5-1637 Dossierfiche K. 53-2220

De informele Europese Raad van 23 mei 2012
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

heractivering van de economie
financiële voorschriften
monetaire crisis
douanerechten
bank
economische groei
belastingharmonisatie
door de EU opgenomen lening
obligatie
kredietinstelling
rijksbegroting
jeugdwerkloosheid
topconferentie
binnenlandse handel
kapitaalbeweging
structureel fonds
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
EU-strategie
overheidslening
kleine en middelgrote onderneming
Europese Raad
begrotingstekort
Griekenland
binnenlandse markt
monetair beleid
Europese Investeringsbank
jongerenarbeid
overheidsschuld
Euro-emissie
werkgelegenheidsbevordering
EU-beleid
door de EU verstrekte lening
Europees stabiliteitsmechanisme
investeringshulp
Europese Centrale Bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1637/1 5-1637/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 30/5/2012
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/5/2012   Indiening Doc. 5-1637/1 5-1637/1 (PDF)
24/5/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
24/5/2012   Indiening
24/5/2012   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
24/5/2012   Verzending naar commissie
24/5/2012   Inschrijving op agenda
24/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, André Flahaut
24/5/2012   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Elio Di Rupo, eerste minister
Doc. 5-1637/1 5-1637/1 (PDF)
24/5/2012   Einde behandeling
24/5/2012   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 24/5/2012

Kruispuntbank van de wetgeving