S. 5-1626 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot bevordering van de oprichting van werkgeversgroeperingen
Cťcile Thibaut    Mieke Vogels    Jacky Morael    Zakia Khattabi   

economische belangengemeenschap
werkgeversorganisatie
steun aan ondernemingen
gelijkheid van beloning
mobiliteit van arbeidskrachten
herintreding
samenwerking tussen ondernemingen
kleine en middelgrote onderneming
oprichting van een onderneming
gedetacheerd werknemer
arbeidscontract
BTW
arbeidsrecht
aanwerving
werkgelegenheidsbevordering
deeltijdarbeid
werkloosheidsbestrijding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1626/1 5-1626/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/5/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/5/2012   Indiening Doc. 5-1626/1 5-1626/1 (PDF)
24/5/2012   Inoverwegingneming
24/5/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/5/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd