S. 5-1616 Dossierfiche K. 53-2339

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Montenegro, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Podgorica op 16 februari 2010
Regering E. Di Rupo I  

buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
Montenegro
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1616/1 5-1616/1 (PDF) Wetsontwerp 10/5/2012
5-1616/2 5-1616/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/6/2012
K. 53-2339/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/7/2012
K. 53-2339/2 Verslag namens de commissie 17/7/2012
K. 53-2339/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/7/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/5/2012   Indiening Doc. 5-1616/1 5-1616/1 (PDF)
10/5/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/6/2012   Inschrijving op agenda
5/7/2012   Algemene bespreking Hand. 5-70 Hand. 5-70 (PDF)
5/7/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-70 Hand. 5-70 (PDF)
5/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o6) Hand. 5-70 Hand. 5-70 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/5/2012   Verzending naar commissie
12/6/2012   Inschrijving op agenda
12/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Jacky Morael
12/6/2012   Bespreking
26/6/2012   Inschrijving op agenda
26/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
26/6/2012   Aanneming zonder amendering
26/6/2012   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
5/7/2012   Overzending Doc. K. 53-2339/1
17/7/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2336/2
19/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 103, p. 45-51
19/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-0/o14)
Integraal verslag nr. 103, p. 99
Doc. K. 53-2339/3
19/7/2012   Aanneming zonder amendering
19/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/8/2012   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/7/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 12/6/2012, 26/6/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/7/2012

Kruispuntbank van de wetgeving