S. 5-1614 Dossierfiche K. 53-2315

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Russische Federatie over het internationale wegvervoer, ondertekend te Moskou op 2 maart 2007
Regering E. Di Rupo I  

wegvervoer
Rusland
internationaal vervoer over de weg
ratificatie van een overeenkomst
bilaterale overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1614/1 5-1614/1 (PDF) Wetsontwerp 10/5/2012
5-1614/2 5-1614/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/6/2012
K. 53-2315/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/6/2012
K. 53-2315/2 Verslag namens de commissie 9/7/2012
K. 53-2315/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/7/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/5/2012   Indiening Doc. 5-1614/1 5-1614/1 (PDF)
10/5/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/6/2012   Inschrijving op agenda
28/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-69 Hand. 5-69 (PDF)
28/6/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-69 Hand. 5-69 (PDF)
28/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-3/o14) Hand. 5-69 Hand. 5-69 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/5/2012   Verzending naar commissie
12/6/2012   Inschrijving op agenda
12/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Tilmans
12/6/2012   Bespreking
12/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
12/6/2012   Aanneming zonder amendering
12/6/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1614/2 5-1614/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/6/2012   Overzending Doc. K. 53-2315/1
9/7/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2311/2
19/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 103, p. 41-43
19/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 103, p. 94
Doc. K. 53-2315/3
19/7/2012   Aanneming zonder amendering
19/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/9/2012   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/6/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 12/6/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/7/2012

Kruispuntbank van de wetgeving