S. 5-1598 Dossierfiche K. 53-2251

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), ondertekend te Brussel op 2 februari 2012
Regering E. Di Rupo I  

stabiliteitsprogramma
monetaire crisis
herziening van het Verdrag (EU)
ratificatie van een overeenkomst
eurozone
Stabiliteitspact
Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur
begrotingsbeleid
budgettair evenwicht
EU-controle
door de EU verstrekte lening
Europees stabiliteitsmechanisme
financiŽle stabiliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1598/1 5-1598/1 (PDF) Wetsontwerp 29/5/2012
5-1598/2 5-1598/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/5/2012
K. 53-2251/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/6/2012
K. 53-2251/2 Verslag namens de commissie 14/6/2012
K. 53-2251/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/6/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/5/2012   Indiening Doc. 5-1598/1 5-1598/1 (PDF)
29/5/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/5/2012   Inschrijving op agenda
7/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-62 Hand. 5-62 (PDF)
7/6/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-62 Hand. 5-62 (PDF)
7/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-4/o14) Hand. 5-62 Hand. 5-62 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/5/2012   Verzending naar commissie
30/5/2012   Inschrijving op agenda
30/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick De Groote, Vanessa Matz
30/5/2012   Inleidende uiteenzetting door Steven Vanackere,
vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
30/5/2012   Bespreking
30/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o1)
30/5/2012   Aanneming zonder amendering
30/5/2012   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
7/6/2012   Overzending Doc. K. 53-2251/1
14/6/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2251/2
14/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 91, p. 71-122
14/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-14/o24)
Integraal verslag nr. 91, p. 132-133
Doc. K. 53-2251/3
14/6/2012   Aanneming zonder amendering
14/6/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/6/2012   Bekrachtiging en afkondiging
9/7/2012   Bekendmaking (37109-37128)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/6/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 30/5/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/6/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/6/2012 9/7/2012 , blz 37109-37128

Kruispuntbank van de wetgeving