S. 5-1591 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen wat betreft de vrijstelling van bijdragen
Anke Van dermeersch    Yves Buysse    Bart Laeremans    Filip Dewinter   

schuldvordering
sociale bijdrage
overheid
zelfstandig beroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1591/1 5-1591/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/4/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/4/2012   Indiening Doc. 5-1591/1 5-1591/1 (PDF)
10/5/2012   Inoverwegingneming
10/5/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/5/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving