S. 5-1590 Dossierfiche K. 53-2310

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart bij het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart "Eurocontrol" van 13 december 1960, inzake de voorrechten en immuniteiten van de Organisatie, en zijn Gemeenschappelijke Verklaring, gedaan te Brussel op 17 juli 2006
Regering E. Di Rupo I  

veiligheid van het luchtverkeer
diplomatieke onschendbaarheid
ratificatie van een overeenkomst
Eurocontrol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1590/1 5-1590/1 (PDF) Wetsontwerp 26/4/2012
5-1590/2 5-1590/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/6/2012
K. 53-2310/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/6/2012
K. 53-2310/2 Verslag namens de commissie 9/7/2012
K. 53-2310/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/7/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/4/2012   Indiening Doc. 5-1590/1 5-1590/1 (PDF)
26/4/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/6/2012   Inschrijving op agenda
28/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-69 Hand. 5-69 (PDF)
28/6/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-69 Hand. 5-69 (PDF)
28/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0) Hand. 5-69 Hand. 5-69 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/4/2012   Verzending naar commissie
12/6/2012   Inschrijving op agenda
12/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
12/6/2012   Bespreking
12/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
12/6/2012   Aanneming zonder amendering
12/6/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1590/2 5-1590/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/6/2012   Overzending Doc. K. 53-2310/1
4/7/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2310/2
19/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 103, p. 40-41
19/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 103, p. 92-93
Doc. K. 53-2310/3
19/7/2012   Aanneming zonder amendering
19/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/9/2012   Bekrachtiging en afkondiging
12/11/2018   Bekendmaking (86671-86674)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/6/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 12/6/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/9/2012 12/11/2018 , blz 86671-86674

Kruispuntbank van de wetgeving