S. 5-1589 Dossierfiche K. 53-2309

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 176 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de veiligheid en gezondheid in mijnen, aangenomen te Genève op 22 juni 1995
Regering E. Di Rupo I  

arbeidsveiligheid
winning van delfstoffen
mijn
ratificatie van een overeenkomst
gezondheid op het werk
ongevallenpreventie
Internationale Arbeidsorganisatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1589/1 5-1589/1 (PDF) Wetsontwerp 26/4/2012
5-1589/2 5-1589/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/6/2012
K. 53-2309/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/6/2012
K. 53-2309/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/7/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/4/2012   Indiening Doc. 5-1589/1 5-1589/1 (PDF)
26/4/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/6/2012   Inschrijving op agenda
28/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-69 Hand. 5-69 (PDF)
28/6/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-69 Hand. 5-69 (PDF)
28/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0) Hand. 5-69 Hand. 5-69 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/4/2012   Verzending naar commissie
12/6/2012   Inschrijving op agenda
12/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems
12/6/2012   Bespreking
12/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
12/6/2012   Aanneming zonder amendering
12/6/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1589/2 5-1589/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/6/2012   Overzending Doc. K. 53-2309/1
4/7/2012   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 366
19/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 103, p. 39-40
19/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 103, p. 92
Doc. K. 53-2309/2
19/7/2012   Aanneming zonder amendering
19/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/9/2012   Bekrachtiging en afkondiging
23/9/2013   Bekendmaking (67107-67114)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/6/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 12/6/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/9/2012 23/9/2013 , blz 67107-67114

Kruispuntbank van de wetgeving