S. 5-1587 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de doelstellingen van Education For All - eertijds het Fast Track Initiative - van het Mondiaal partnerschap voor onderwijs
Olga Zrihen   

ontwikkelingshulp
motie van het Parlement
financiering
recht op onderwijs
ontwikkelingsland
samenwerking op onderwijsgebied

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1587/1 5-1587/1 (PDF) Voorstel van resolutie 18/4/2012
5-1587/2 5-1587/2 (PDF) Amendementen 11/12/2012
5-1587/3 5-1587/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2012
5-1587/4 5-1587/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/12/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/4/2012   Indiening Doc. 5-1587/1 5-1587/1 (PDF)
26/4/2012   Inoverwegingneming
26/4/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/1/2013   Inschrijving op agenda
10/1/2013   Algemene bespreking Hand. 5-87 Hand. 5-87 (PDF)
10/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 5-87 Hand. 5-87 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/4/2012   Verzending naar commissie
11/12/2012   Inschrijving op agenda
11/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller
11/12/2012   Inleidende uiteenzetting door Olga Zrihen
11/12/2012   Bespreking
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Bespreking
18/12/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
18/12/2012   Aanneming na amendering
18/12/2012   Vertrouwen rapporteur
10/1/2013   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 10/1/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 11/12/2012, 18/12/2012

Kruispuntbank van de wetgeving