S. 5-1577 Dossierfiche K. 53-2250

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Frankrijk voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, opgemaakt te Parijs op 17 november 2008
Regering E. Di Rupo I  

Frankrijk
sociale bijdrage
sociale zekerheid
wederzijdse bijstand
sociale uitkering
ratificatie van een overeenkomst
uitwisseling van informatie
bilaterale overeenkomst
administratieve samenwerking
eerbiediging van het privé-leven

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1577/1 5-1577/1 (PDF) Wetsontwerp 18/4/2012
5-1577/2 5-1577/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/5/2012
K. 53-2250/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/6/2012
K. 53-2250/2 Verslag namens de commissie 25/6/2012
K. 53-2250/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/7/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/4/2012   Indiening Doc. 5-1577/1 5-1577/1 (PDF)
18/4/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/5/2012   Inschrijving op agenda
7/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-62 Hand. 5-62 (PDF)
7/6/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-62 Hand. 5-62 (PDF)
7/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 5-62 Hand. 5-62 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/4/2012   Verzending naar commissie
22/5/2012   Inschrijving op agenda
22/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Torfs, Olga Zrihen
22/5/2012   Bespreking
22/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
22/5/2012   Aanneming zonder amendering
22/5/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1577/2 5-1577/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
7/6/2012   Overzending Doc. K. 53-2250/1
25/6/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2250/2
5/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 96, p. 45-46
5/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 96, p. 56-57
Doc. K. 53-2250/3
5/7/2012   Aanneming zonder amendering
5/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/9/2012   Bekrachtiging en afkondiging
20/11/2015   Bekendmaking (69668-69675)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/6/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/5/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 5/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/9/2012 20/11/2015 , blz 69668-69675

Kruispuntbank van de wetgeving