S. 5-1575 Dossierfiche K. 53-2230

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Malta betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 1 december 2005
Regering E. Di Rupo I  

georganiseerde misdaad
Malta
politiŽle samenwerking (EU)
wederzijdse bijstand
ratificatie van een overeenkomst
uitwisseling van informatie
handel in verdovende middelen
witwassen van geld
bilaterale overeenkomst
eerbiediging van het privť-leven
zwarte handel
mensenhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1575/1 5-1575/1 (PDF) Wetsontwerp 13/4/2012
5-1575/2 5-1575/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/5/2012
K. 53-2230/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/6/2012
K. 53-2230/2 Verslag namens de commissie 11/6/2012
K. 53-2230/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/6/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/4/2012   Indiening Doc. 5-1575/1 5-1575/1 (PDF)
13/4/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/5/2012   Inschrijving op agenda
31/5/2012   Algemene bespreking Hand. 5-61 Hand. 5-61 (PDF)
31/5/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-61 Hand. 5-61 (PDF)
31/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o3) Hand. 5-61 Hand. 5-61 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/4/2012   Verzending naar commissie
22/5/2012   Inschrijving op agenda
22/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems, Marleen Temmerman
22/5/2012   Bespreking
22/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
22/5/2012   Aanneming zonder amendering
22/5/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1575/2 5-1575/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
31/5/2012   Overzending Doc. K. 53-2230/1
11/6/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2228/2
14/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 91, p. 125-126
14/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+117/-0/o11)
Integraal verslag nr. 91, p. 135
Doc. K. 53-2230/3
14/6/2012   Aanneming zonder amendering
14/6/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/7/2012   Bekrachtiging en afkondiging
17/7/2014   Bekendmaking (54125-54131)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 31/5/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/5/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/6/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/7/2012 17/7/2014 , blz 54125-54131

Kruispuntbank van de wetgeving