S. 5-1559 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd de mensen die aan genetische hemochromatose lijden, toe te staan bloed te geven
André du Bus de Warnaffe   

aangeboren ziekte
motie van het Parlement
endocriene ziekte
ijzer
bewustmaking van de burgers
moleculaire biologie
bloedtransfusie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1559/1 5-1559/1 (PDF) Voorstel van resolutie 11/4/2012
5-1559/2 5-1559/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/2/2014
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/4/2012   Indiening Doc. 5-1559/1 5-1559/1 (PDF)
19/4/2012   Inoverwegingneming
19/4/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
1/1/2014   Algemene bespreking
21/2/2014   Inschrijving op agenda
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
19/4/2012   Verzending naar commissie
12/6/2012   Inschrijving op agenda
12/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
12/6/2012   Bespreking
29/1/2013   Inschrijving op agenda
29/1/2013   Bespreking
16/4/2013   Inschrijving op agenda
16/4/2013   Bespreking
14/5/2013   Inschrijving op agenda
14/5/2013   Hoorzitting met de heer Tanguy de Decker, erevoorzitter van de ASBL francophone Hemochromatosis Belgian Association (HBA)
14/5/2013   Hoorzitting met prof. dr. Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder, Rode Kruis Vlaanderen
14/5/2013   Hoorzitting met prof. dr. David Cassiman, leverspecialist en metabool arts, dienst hepatologie, KULeuven
14/5/2013   Hoorzitting met mevrouw Annick Vanclooster, wetenschappelijk onderzoekster, dienst hepatologie, KULeuven
14/5/2013   Hoorzitting met de heer Roland Hübner, wetenschappelijk secretaris, Hoge Gezondheidsraad
11/6/2013   Inschrijving op agenda
11/6/2013   Bespreking
7/1/2014   Inschrijving op agenda
7/1/2014   Bespreking
28/1/2014   Inschrijving op agenda
28/1/2014   Bespreking
11/2/2014   Inschrijving op agenda
11/2/2014   Bespreking
18/2/2014   Inschrijving op agenda
18/2/2014   Uitgesteld
25/2/2014   Inschrijving op agenda
25/2/2014   Vervalt
aanneming van het voorstel van resolutie nr. 5-2479
27/2/2014   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 1/1/2014
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Vervallen 12/6/2012, 29/1/2013, 16/4/2013, 14/5/2013, 11/6/2013, 7/1/2014, 28/1/2014, 11/2/2014

Kruispuntbank van de wetgeving