S. 5-1557 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen om de toegang tot het parlementair mandaat aan te moedigen door de uitbreiding van het recht op politiek verlof en op werkloosheidsuitkeringen in geval van loopbaanonderbreking
Zakia Khattabi    Freya Piryns    Cťcile Thibaut    Mieke Vogels    Marcel Cheron    Jacky Morael    Claudia Niessen   

sociale bijdrage
ziekteverzekering
politiek verlof
werkloosheidsverzekering
loopbaanonderbreking
mandaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1557/1 5-1557/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/3/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/3/2012   Indiening Doc. 5-1557/1 5-1557/1 (PDF)
19/4/2012   Inoverwegingneming
19/4/2012   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
19/4/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving