S. 5-1552 Dossierfiche K. 53-2228

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek KroatiŽ betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Zagreb op 19 oktober 2004
Regering E. Di Rupo I  

georganiseerde misdaad
wederzijdse bijstand
politiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
uitwisseling van informatie
handel in verdovende middelen
witwassen van geld
bilaterale overeenkomst
eerbiediging van het privť-leven
KroatiŽ
zwarte handel
mensenhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1552/1 5-1552/1 (PDF) Wetsontwerp 28/3/2012
5-1552/2 5-1552/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/5/2012
K. 53-2228/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/6/2012
K. 53-2228/2 Verslag namens de commissie 11/6/2012
K. 53-2228/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/6/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/3/2012   Indiening Doc. 5-1552/1 5-1552/1 (PDF)
28/3/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/5/2012   Inschrijving op agenda
31/5/2012   Algemene bespreking Hand. 5-61 Hand. 5-61 (PDF)
31/5/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-61 Hand. 5-61 (PDF)
31/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o3) Hand. 5-61 Hand. 5-61 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/3/2012   Verzending naar commissie
22/5/2012   Inschrijving op agenda
22/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems, Marleen Temmerman
22/5/2012   Bespreking
22/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
22/5/2012   Aanneming zonder amendering
22/5/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1552/2 5-1552/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
31/5/2012   Overzending Doc. K. 53-2228/1
11/6/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2228/2
14/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 91, p. 125-126
14/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-0/o11)
Integraal verslag nr. 91, p. 134
Doc. K. 53-2228/3
14/6/2012   Aanneming zonder amendering
14/6/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/7/2012   Bekrachtiging en afkondiging
21/11/2013   Bekendmaking (86506-86512)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 31/5/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/5/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/6/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/7/2012 21/11/2013 , blz 86506-86512

Kruispuntbank van de wetgeving