S. 5-1548 Dossierfiche K. 53-2098

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II)
Regering E. Di Rupo I  

administratieve procedure
ziekteverzekering
gerechtelijke achterstand
administratief toezicht
rechtsmiddel
programmawet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2098/1 Wetsontwerp 8/3/2012
K. 53-2098/2 Verslag namens de commissie 16/3/2012
K. 53-2098/3 Tekst verbeterd door de commissie 16/3/2012
K. 53-2098/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/3/2012
5-1548/1 5-1548/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 23/3/2012
5-1548/2 5-1548/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2012
5-1548/3 5-1548/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/3/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
8/3/2012   Indiening Doc. K. 53-2098/1
15/3/2012   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 76, p. 41
16/3/2012   Aanneming in commissie (verbeterd)
22/3/2012   Bespreking
Integraaal verslag nr. 78, p. 60-87
22/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-15/o33)
Integraal verslag nr. 78, p. 95-96
Doc. K. 53-2098/4
22/3/2012   Aanneming zonder amendering
22/3/2012   Inschrijving op agenda
23/3/2012   Overzending Doc. 5-1548/1 5-1548/1 (PDF)
23/3/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
28/3/2012   Algemene bespreking Hand. 5-54 Hand. 5-54 (PDF)
28/3/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-54 Hand. 5-54 (PDF)
28/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-4/o3) Hand. 5-54 Hand. 5-54 (PDF)
Doc. 5-1548/3 5-1548/3 (PDF)
28/3/2012   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/3/2012   Verzending naar commissie
27/3/2012   Inschrijving op agenda
27/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Fabienne Winckel
27/3/2012   Inleidende uiteenzetting door Laurette Onkelinx,
vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
27/3/2012   Bespreking
27/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
27/3/2012   Aanneming zonder amendering
27/3/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1548/2 5-1548/2 (PDF)
28/3/2012   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
29/3/2012   Bekrachtiging en afkondiging
30/3/2012   Bekendmaking (20558-20559)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/3/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/3/2012
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/3/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/3/2012 30/3/2012 , blz 20558-20559

Kruispuntbank van de wetgeving