S. 5-1544 Dossierfiche K. 53-2294

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen tot invoering van de donorkaart in afwachting van de volledige digitalisering van het donorschap via de e-ID
Louis Ide    Philippe Mahoux    Marleen Temmerman    Jacques Brotchi    Elke Sleurs    Nele Lijnen    Andrť du Bus de Warnaffe    Dirk Claes   

orgaantransplantatie
officieel document

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1544/1 5-1544/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/3/2012
5-1544/2 5-1544/2 (PDF) Amendementen 14/6/2012
5-1544/3 5-1544/3 (PDF) Verslag namens de verenigde commissies 14/6/2012
5-1544/4 5-1544/4 (PDF) Tekst aangenomen door de verenigde commissies 14/6/2012
5-1544/5 5-1544/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 21/6/2012
K. 53-2294/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/6/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/3/2012   Indiening Doc. 5-1544/1 5-1544/1 (PDF)
29/3/2012   Inoverwegingneming
29/3/2012   Verzending naar commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
14/6/2012   Inschrijving op agenda
21/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-68 Hand. 5-68 (PDF)
21/6/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-68 Hand. 5-68 (PDF)
21/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o7) Hand. 5-68 Hand. 5-68 (PDF)
Doc. 5-1544/5 5-1544/5 (PDF)
  Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
29/3/2012   Verzending naar commissie
14/6/2012   Inschrijving op agenda
14/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Torfs, Fabienne Winckel
14/6/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+24/-0/o4)
14/6/2012   Aanneming na amendering
14/6/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1544/3 5-1544/3 (PDF)
14/6/2012   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-1544/4 5-1544/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
21/6/2012   Overzending
28/4/2014   Einde behandeling
26/6/2013   Opschorting termijn
convocatie POC
27/6/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
28/6/2013   Hervatting termijn
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 21/6/2012
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 14/6/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 22/6/2012 60 19/11/2012
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 22/6/2012 0
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 22/6/2012 30 8/10/2013
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 22/6/2012 30

Kruispuntbank van de wetgeving