S. 5-1542 Dossierfiche K. 53-2248

Wetsontwerp houdende instemming met de (Herziene) Europese Overeenkomst inzake de adoptie van kinderen, gedaan te Straatsburg op 27 november 2008
Regering E. Di Rupo I  

kinderbescherming
rechten van het kind
ratificatie van een overeenkomst
geregistreerd samenwonen
Europese Conventie
adoptie
internationale adoptie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1542/1 5-1542/1 (PDF) Wetsontwerp 19/3/2012
5-1542/2 5-1542/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/5/2012
K. 53-2248/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/6/2012
K. 53-2248/2 Verslag namens de commissie 28/6/2012
K. 53-2248/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/7/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/3/2012   Indiening Doc. 5-1542/1 5-1542/1 (PDF)
19/3/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/5/2012   Inschrijving op agenda
7/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-62 Hand. 5-62 (PDF)
7/6/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-62 Hand. 5-62 (PDF)
7/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o4) Hand. 5-62 Hand. 5-62 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/3/2012   Verzending naar commissie
24/4/2012   Inschrijving op agenda
24/4/2012   Niet behandeld
22/5/2012   Inschrijving op agenda
22/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Marleen Temmerman, Dominique Tilmans
22/5/2012   Bespreking
22/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
22/5/2012   Aanneming zonder amendering
22/5/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1542/2 5-1542/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
7/6/2012   Overzending Doc. K. 53-2248/1
28/6/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2248/2
5/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 96, p. 44-45
5/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 96, p. 56
Doc. K. 53-2248/3
5/7/2012   Aanneming zonder amendering
5/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/8/2012   Bekrachtiging en afkondiging
21/8/2015   Bekendmaking (54393-54400)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/6/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/5/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 5/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/8/2012 21/8/2015 , blz 54393-54400

Kruispuntbank van de wetgeving