S. 5-1536 Dossierfiche K. 53-2189

Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben
Regering E. Di Rupo I  

stabiliteitsprogramma
monetaire crisis
ratificatie van een overeenkomst
Europese verdragen
monetaire steun op korte termijn
eurozone
herziening van een overeenkomst
monetair beleid
financiŽle interventie
overheidsschuld
door de EU verstrekte lening
Europees stabiliteitsmechanisme
Economische en Monetaire Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1536/1 5-1536/1 (PDF) Wetsontwerp 15/3/2012
5-1536/2 5-1536/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2012
K. 53-2189/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/5/2012
K. 53-2189/2 Verslag namens de commissie 11/6/2012
K. 53-2189/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/6/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/3/2012   Indiening Doc. 5-1536/1 5-1536/1 (PDF)
15/3/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/5/2012   Inschrijving op agenda
10/5/2012   Algemene bespreking Hand. 5-59 Hand. 5-59 (PDF)
10/5/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-59 Hand. 5-59 (PDF)
10/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-4/o2) Hand. 5-59 Hand. 5-59 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/3/2012   Verzending naar commissie
24/4/2012   Inschrijving op agenda
24/4/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena
24/4/2012   Bespreking
24/4/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
24/4/2012   Aanneming zonder amendering
24/4/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1536/2 5-1536/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/5/2012   Overzending Doc. K. 53-2189/1
11/6/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2189/2
14/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 91, p. 71-122
14/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+110/-14/o2)
Integraal verslag nr. 91, p. 132
Doc. K. 53-2189/3
14/6/2012   Aanneming zonder amendering
14/6/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/7/2012   Bekrachtiging en afkondiging
2/10/2012   Bekendmaking (60563-60566)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/5/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/4/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/6/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/7/2012 2/10/2012 , blz 60563-60566

Kruispuntbank van de wetgeving