S. 5-1530 Dossierfiche K. 53-2246

Wetsontwerp houdende instemming met het Memorandum van Overeenstemming inzake de samenwerking op het terrein van de beheersing van crisissen met mogelijke grensoverschrijdende gevolgen tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg, gedaan te Luxemburg op 1 juni 2006
Regering E. Di Rupo I  

Luxemburg
crisisbeheersing
Benelux
ratificatie van een overeenkomst
ramp door menselijk toedoen
uitwisseling van informatie
grensoverschrijdende samenwerking
burgerbescherming
natuurramp
beveiliging van kritieke infrastructuur
Nederland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1530/1 5-1530/1 (PDF) Wetsontwerp 13/3/2012
5-1530/2 5-1530/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/5/2012
K. 53-2246/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/6/2012
K. 53-2246/2 Verslag namens de commissie 2/7/2012
K. 53-2246/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/7/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/3/2012   Indiening Doc. 5-1530/1 5-1530/1 (PDF)
13/3/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/5/2012   Inschrijving op agenda
7/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-62 Hand. 5-62 (PDF)
7/6/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-62 Hand. 5-62 (PDF)
7/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+65/-0/o0) Hand. 5-62 Hand. 5-62 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/3/2012   Verzending naar commissie
24/4/2012   Inschrijving op agenda
24/4/2012   Niet behandeld
22/5/2012   Inschrijving op agenda
22/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
22/5/2012   Bespreking
22/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
22/5/2012   Aanneming zonder amendering
22/5/2012   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
7/6/2012   Overzending Doc. K. 53-2246/1
2/7/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2246/2
13/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 99, p. 14-15
13/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 100, p. 48
Doc. K. 53-2246/3
13/7/2012   Aanneming zonder amendering
13/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/8/2012   Bekrachtiging en afkondiging
22/10/2013   Bekendmaking (75136-75139)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/6/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/5/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/8/2012 22/10/2013 , blz 75136-75139

Kruispuntbank van de wetgeving