S. 5-1529 Dossierfiche K. 53-2336

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Staat Qatar inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Dawhaw op 6 november 2007
Regering E. Di Rupo I  

garantie van investeringen
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
investering in het buitenland
ratificatie van een overeenkomst
Qatar
investeringshulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1529/1 5-1529/1 (PDF) Wetsontwerp 13/3/2012
5-1529/2 5-1529/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/6/2012
K. 53-2336/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/7/2012
K. 53-2336/2 Verslag namens de commissie 17/7/2012
K. 53-2336/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/7/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/3/2012   Indiening Doc. 5-1529/1 5-1529/1 (PDF)
13/3/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/6/2012   Inschrijving op agenda
5/7/2012   Algemene bespreking Hand. 5-70 Hand. 5-70 (PDF)
5/7/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-70 Hand. 5-70 (PDF)
5/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-2/o6) Hand. 5-70 Hand. 5-70 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/3/2012   Verzending naar commissie
24/4/2012   Inschrijving op agenda
24/4/2012   Niet behandeld
22/5/2012   Inschrijving op agenda
22/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Marie Arena
22/5/2012   Bespreking
26/6/2012   Inschrijving op agenda
26/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
26/6/2012   Aanneming zonder amendering
26/6/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1529/2 5-1529/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
5/7/2012   Overzending Doc. K. 53-2336/1
17/7/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2336/2
19/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 103, p. 45-51
19/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-0/o14)
Integraal verslag nr. 103, p. 97-98
Doc. K. 53-2336/3
19/7/2012   Aanneming zonder amendering
19/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/8/2012   Bekrachtiging en afkondiging
18/4/2014   Bekendmaking (33722-33729)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/7/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/5/2012, 26/6/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/8/2012 18/4/2014 , blz 33722-33729

Kruispuntbank van de wetgeving