S. 5-1524 Dossierfiche K. 53-2020

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 2003 betreffende de werving van de militairen en het statuut van de militaire muzikanten en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het personeel van Landsverdediging
Regering E. Di Rupo I  

personeelsbeheer
militair personeel
beroepskwalificatie
extremisme
taalgebruik
aanwerving
radicalisering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2020/1 Wetsontwerp 26/1/2012
K. 53-2020/2 Amendementen 15/2/2012
K. 53-2020/3 Verslag namens de commissie 2/3/2012
K. 53-2020/4 Tekst verbeterd door de commissie 2/3/2012
K. 53-2020/5 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 8/3/2012
K. 53-2020/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/3/2012
5-1524/1 5-1524/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 27/3/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
26/1/2012   Indiening Doc. K. 53-2020/1
2/3/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2020/3
8/3/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 74, p. 46-55 + p. 81-82
8/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+94/-11/o31)
Integraal verslag nr. 74, p. 83
8/3/2012   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
9/3/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/3/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1524/1 5-1524/1 (PDF)
27/3/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/3/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/4/2012   Bekrachtiging en afkondiging
21/5/2012   Bekendmaking (29149-29151)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/3/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/3/2012 15 26/3/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/3/2012 0 26/3/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/4/2012 21/5/2012 , blz 29149-29151

Kruispuntbank van de wetgeving