S. 5-1523 Dossierfiche K. 53-1675

Wetsontwerp ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen
Maya Detiège   Valérie Déom   Sonja Becq   Lieve Wierinck   Meyrem Almaci   David Clarinval   Zoé Genot   Marie-Martine Schyns  

gelijke behandeling van man en vrouw
gelijkheid van beloning
gendermainstreaming
sociale dialoog
sociale balans

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1675/1 Wetsvoorstel 12/7/2011
K. 53-1675/2 Advies van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 29/11/2011
K. 53-1675/3 Amendementen 15/2/2012
K. 53-1675/4 Addendum 15/2/2012
K. 53-1675/5 Addendum 16/2/2012
K. 53-1675/6 Verslag namens het Adviescomité 27/2/2012
K. 53-1675/7 Amendementen 29/2/2012
K. 53-1675/8 Verslag namens de commissie 5/3/2012
K. 53-1675/9 Tekst aangenomen door de commissie 5/3/2012
5-1523/1 5-1523/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 27/3/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/7/2011   Indiening Doc. K. 53-1675/1
20/7/2011   Inoverwegingneming
29/11/2011   Ontvangst extern advies: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Doc. K. 53-1675/2
5/3/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1675/8
8/3/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 74, p. 55-76 + p. 82-83
8/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-0/o27)
Integraal verslag nr. 74, p. 83
8/3/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
9/3/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/3/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1523/1 5-1523/1 (PDF)
27/3/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/3/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/4/2012   Bekrachtiging en afkondiging
28/8/2012   Bekendmaking (51020-51024)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 8/3/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/3/2012 15 26/3/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/3/2012 0 26/3/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/4/2012 28/8/2012 , blz 51020-51024

Kruispuntbank van de wetgeving