S. 5-1521 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de landbouw in de Democratische Republiek Congo (DRC)
Marie Arena   

gelijke behandeling van man en vrouw
honger
landbouwbeleid
ontwikkelingshulp
steun aan de landbouw
Democratische Republiek Congo
motie van het Parlement
governance
gendermainstreaming
landbouwonderwijs
duurzame ontwikkeling
landbouwkundig onderzoek
prijs van levensmiddelen
prijs van de landbouwproducten
landbouwprijs

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1521/1 5-1521/1 (PDF) Voorstel van resolutie 7/3/2012
5-1521/2 5-1521/2 (PDF) Amendementen 5/6/2012
5-1521/3 5-1521/3 (PDF) Amendementen 20/11/2012
5-1521/4 5-1521/4 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2012
5-1521/5 5-1521/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/11/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/3/2012   Indiening Doc. 5-1521/1 5-1521/1 (PDF)
8/3/2012   Inoverwegingneming
8/3/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/11/2012   Inschrijving op agenda
6/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-82 Hand. 5-82 (PDF)
6/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o11) Hand. 5-82 Hand. 5-82 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/3/2012   Verzending naar commissie
5/6/2012   Inschrijving op agenda
5/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller
5/6/2012   Bespreking
20/11/2012   Inschrijving op agenda
20/11/2012   Bespreking
20/11/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o3)
20/11/2012   Aanneming na amendering
20/11/2012   Vertrouwen rapporteur
6/12/2012   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 6/12/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 5/6/2012, 20/11/2012

Kruispuntbank van de wetgeving