S. 5-1520 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de ontginning van de natuurlijke rijkdommen in de Democratische Republiek Congo (DRC)
Marie Arena   

garantie van investeringen
winning van delfstoffen
ontginning van de hulpbronnen
investering in het buitenland
natuurlijke reserves
Democratische Republiek Congo
economische ethiek
milieunorm
motie van het Parlement
multinationale onderneming
ertsexploitatie
duurzame ontwikkeling
toeleveringsketen
beheer van de hulpbronnen
rechten van de mens
tin
sociale norm
bewustmaking van de burgers
milieukeurmerk
consumentenvoorlichting
eerlijke handel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1520/1 5-1520/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/3/2012
5-1520/2 5-1520/2 (PDF) Amendementen 20/11/2012
5-1520/3 5-1520/3 (PDF) Amendementen 7/12/2012
5-1520/5 5-1520/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/12/2012
5-1520/4 5-1520/4 (PDF) Verslag namens de commissie 9/1/2013
                                      
Chronologie
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
1/1/2012   Inschrijving op agenda
8/3/2012   Verzending naar commissie
5/6/2012   Inschrijving op agenda
5/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller
5/6/2012   Bespreking
20/11/2012   Inschrijving op agenda
20/11/2012   Bespreking
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Bespreking
18/12/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o1)
18/12/2012   Aanneming na amendering
18/12/2012   Vertrouwen rapporteur
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/3/2012   Indiening Doc. 5-1520/1 5-1520/1 (PDF)
8/3/2012   Inoverwegingneming
8/3/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/1/2013   Inschrijving op agenda
10/1/2013   Algemene bespreking Hand. 5-87 Hand. 5-87 (PDF)
10/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o17) Hand. 5-87 Hand. 5-87 (PDF)
10/1/2013   Aanneming na amendering door commissie
10/1/2013   Mededeling aan bestemmeling(en)
eerste minister, vice-eersteminister en minister van Buitenl. Zaken, Buitenl. Handel en Europese Zaken, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 10/1/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 5/6/2012, 20/11/2012, 18/12/2012

Kruispuntbank van de wetgeving