S. 5-1513 Dossierfiche K. 53-1896

Wetsontwerp tot behoud van pensioenrechten van personeelsleden van hogescholen bij hun integratie in universiteiten
Stefaan Vercamer   David Clarinval   Mathias De Clercq   Catherine Fonck   Meryame Kitir   Nahima Lanjri   Nathalie Muylle   Jef Van den Bergh   Liesbeth Van der Auwera   Christiane Vienne  

hoger onderwijs
sociale zekerheid
ziekteverzekering
onderwijshervorming
leerkracht
universiteit
pensioenvoorwaarden
pensioenregeling
overdracht van pensioenrechten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1896/1 Wetsvoorstel 24/11/2011
K. 53-1896/2 Amendementen 8/2/2012
K. 53-1896/3 Verslag namens de commissie 20/2/2012
K. 53-1896/4 Tekst aangenomen door de commissie 20/2/2012
K. 53-1896/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/3/2012
5-1513/1 5-1513/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 20/3/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/11/2011   Indiening Doc. K. 53-1896/1
24/11/2011   Inoverwegingneming
20/2/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1896/3
1/3/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 73, p. 53-55
1/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 73, p. 98-99
Doc. K. 53-1896/5
1/3/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
2/3/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/3/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1513/1 5-1513/1 (PDF)
20/3/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/3/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/4/2012   Bekrachtiging en afkondiging
25/5/2012   Bekendmaking (30250-30251)
2/4/2013   Erratum (20391)
19/5/2014   Erratum (39883)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/3/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 3/3/2012 15 19/3/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 3/3/2012 0 19/3/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/4/2012 25/5/2012 , blz 30250-30251
Errata
Op 2/4/2013 , blz 20391
Op 19/5/2014 , blz 39883

Kruispuntbank van de wetgeving