S. 5-1512 Dossierfiche K. 53-1385

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de toegelaten afwijkingen betreft
Peter Luykx   Liesbeth Van der Auwera   Peter Vanvelthoven   Patrick Dewael  

openingstijd van een winkel
detailhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1385/1 Wetsvoorstel 8/4/2011
K. 53-1385/2 Amendementen 31/5/2011
K. 53-1385/3 Verslag namens de commissie 23/6/2011
K. 53-1385/4 Tekst aangenomen door de commissie 23/6/2011
K. 53-1385/5 Amendement 31/1/2012
K. 53-1385/6 Amendement 8/2/2012
K. 53-1385/7 Aanvullend verslag namens de commissie 13/2/2012
K. 53-1385/8 Tekst aangenomen door de commissie 13/2/2012
K. 53-1385/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/3/2012
5-1512/1 5-1512/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 20/3/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
8/4/2011   Indiening Doc. K. 53-1385/1
5/5/2011   Inoverwegingneming
23/6/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-1385/3
30/6/2011   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 42, p. 37-40
13/2/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 53-1385/7
1/3/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 73, p. 45-53
1/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+129/-10/o1)
Integraal verslag nr. 73, p. 98
Doc. K. 53-1385/9
1/3/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
2/3/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/3/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1512/1 5-1512/1 (PDF)
20/3/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/3/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/4/2012   Bekrachtiging en afkondiging
27/4/2012   Bekendmaking (25624)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/3/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 3/3/2012 15 19/3/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 3/3/2012 0 19/3/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/4/2012 27/4/2012 , blz 25624

Kruispuntbank van de wetgeving