S. 5-1510 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, wat de verlaging van het tarief voor brandstoffen betreft
Anke Van dermeersch    Yves Buysse    Filip Dewinter    Bart Laeremans   

energieprijs
aardolieproduct
BTW-tarief
brandstof
steenkool
verwarming
koopkracht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1510/1 5-1510/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/3/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/3/2012   Indiening Doc. 5-1510/1 5-1510/1 (PDF)
8/3/2012   Inoverwegingneming
8/3/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/3/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd