S. 5-1508 Dossierfiche                  

Algemeen Activiteitenverslag van de Commissies voor Medische Ethiek voor het jaar 2010
Verenigde commissies voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden  

bio-ethiek

Parlementaire documenten

Er zijn nog geen parlementaire documenten beschikbaar voor dit dossier

                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/2/2012   Indiening
29/2/2012   Verzending naar commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
29/2/2012   Verzending naar commissie
29/2/2012   Inschrijving op agenda
29/2/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Marleen Temmerman, Zakia Khattabi
29/2/2012   Hoorzitting met mevrouw Marie-GeneviŤve Pinsart, voorzitster van het Raadgevend comitť voor Bio-ethiek
29/2/2012   Hoorzitting met de heer Paul Schotsmans, ondervoorzitter van het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek
29/2/2012   Gedachtewisseling
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 29/2/2012