S. 5-1507 Dossierfiche                  

Activiteitenverslag van de Federale Commissie voor Medisch en Wetenschappelijk Onderzoek op Embryo's in vitro (periode 26 februari 2008 tot 30 juni 2010)
Verenigde commissies voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden  

Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Er zijn nog geen parlementaire documenten beschikbaar voor dit dossier

                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/2/2012   Indiening
29/2/2012   Verzending naar commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
29/2/2012   Verzending naar commissie
29/2/2012   Inschrijving op agenda
29/2/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Marleen Temmerman, Zakia Khattabi
29/2/2012   Hoorzitting met mevrouw B. Jacobs, voorzitster van de Federale Commissie voor Medisch en Wetenschappelijk Onderzoek op Embryo's in vitro
29/2/2012   Hoorzitting met professor A. Van Steirteghm, ondervoorzitter van de Federale Commissie voor Medisch en Wetenschappelijk Onderzoek op Embryo's in vitro
29/2/2012   Gedachtewisseling
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 29/2/2012

Kruispuntbank van de wetgeving