S. 5-1506 Dossierfiche                  

Het beleid inzake maatschappelijke integratie en armoedebestrijding
Commissie voor de Sociale Aangelegenheden  

jongere
vrouwenarbeid
OMNIO
zwartwerk
OCMW
energieprijs
jeugdwerkloosheid
ongehuwde ouder
verwarming
student
armoede
dakloze
digitale kloof
regeringsbeleid
sociale integratie
jongerenarbeid
alimentatieplicht
werkgelegenheidsbevordering
actieprogramma
eenoudergezin
minimumbestaansinkomen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1506/1 5-1506/1 (PDF) Verslag namens de commissie 28/2/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/2/2012   Indiening
28/2/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
28/2/2012   Verzending naar commissie
28/2/2012   Inschrijving op agenda
28/2/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
28/2/2012   Gedachtewisseling
met mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie
28/2/2012   Einde behandeling
28/2/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1506/1 5-1506/1 (PDF)
28/2/2012   Einde behandeling
24/5/2014   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 28/2/2012

Kruispuntbank van de wetgeving