S. 5-1502 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 116 van titel IV, hoofstuk VI "Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers", van de programmawet (I) van 27 december 2006
Louis Ide   

vergoeding
Fonds voor de Beroepsziekten
asbest
slachtoffer
slachtofferhulp
beroepsziekte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1502/1 5-1502/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/2/2012
5-1502/2 5-1502/2 (PDF) Advies van de Raad van State 2/8/2012
5-1502/3 5-1502/3 (PDF) Verslag namens de commissie 3/12/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/2/2012   Indiening Doc. 5-1502/1 5-1502/1 (PDF)
1/3/2012   Inoverwegingneming
1/3/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
3/7/2012   Externe adviesaanvraag: Raad van State
3/7/2012   Externe adviesaanvraag: Nationale Arbeidsraad
2/8/2012   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 5-1502/2 5-1502/2 (PDF)
17/12/2013   Inschrijving op agenda
18/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
19/12/2013   Stemming over het geheel: verworpen (+44/-12/o12) Hand. 5-134 Hand. 5-134 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
1/3/2012   Verzending naar commissie
26/6/2012   Inschrijving op agenda
26/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen, Fatiha Sa´di
26/6/2012   Bespreking
26/6/2012   Commissie wenst extern advies: Raad van State
26/6/2012   Commissie wenst extern advies: Nationale Arbeidsraad
29/1/2013   Inschrijving op agenda
29/1/2013   Bespreking
26/3/2013   Inschrijving op agenda
26/3/2013   Hoorzitting met mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
26/3/2013   Hoorzitting met de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's
26/3/2013   Hoorzitting met de heer Paul Windey, voorzitter van de Nationale Arbeidsraad
26/3/2013   Hoorzitting met mevrouw De Kezel, advocate
3/12/2013   Inschrijving op agenda
3/12/2013   Stemming over het geheel: verworpen (+4/-10/o0)
3/12/2013   Aanneming zonder amendering
19/12/2013   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Verworpen 19/12/2013
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 18/12/2013, 19/12/2013
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/6/2012, 29/1/2013, 26/3/2013, 3/12/2013

Kruispuntbank van de wetgeving