S. 5-1501 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot uitvoering van artikel 7bis, ß 2, van de Grondwet
Peter Van Rompuy   

rijksbegroting
schuldenlast
overheidsschuld
overheidsfinanciŽn
budgettair evenwicht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1501/1 5-1501/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 23/2/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/2/2012   Indiening Doc. 5-1501/1 5-1501/1 (PDF)
1/3/2012   Inoverwegingneming
1/3/2012   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
1/3/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving