S. 5-1500 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 180 van de Grondwet, om een lid toe te voegen krachtens hetwelk de wet bijkomende bevoegdheden aan het Rekenhof kan toekennen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van de artikel 180 van de Grondwet teneinde een schuldenrem in te voeren
Peter Van Rompuy   

lokale financiŽn
herziening van de grondwet
rijksbegroting
financieel toezicht
schuldenlast
overheidsschuld
overheidsfinanciŽn
budgettair evenwicht
financiŽle controle
regionale financiŽn
Rekenhof (BelgiŽ)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1500/1 5-1500/1 (PDF) Herziening van de grondwet 23/2/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/2/2012   Indiening Doc. 5-1500/1 5-1500/1 (PDF)
23/2/2012   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
23/2/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving