S. 5-1498 Dossierfiche                  

Het beleid inzake landsverdediging
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging  

defensiebeleid
regeringsbeleid

Parlementaire documenten

Er zijn nog geen parlementaire documenten beschikbaar voor dit dossier

                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/2/2012   Indiening
15/2/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/2/2012   Verzending naar commissie
15/2/2012   Inschrijving op agenda
15/2/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
15/2/2012   Gedachtewisseling
met de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
24/5/2014   Einde behandeling
24/5/2014   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 15/2/2012

Kruispuntbank van de wetgeving