S. 5-1497 Dossierfiche K. 53-2226

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de computercriminaliteit, gedaan te Boedapest op 23 november 2001
Regering E. Di Rupo I  

computercriminaliteit
intellectuele eigendom
informatiebeveiliging
wederzijdse bijstand
gegevensbescherming
justitiŽle samenwerking
strafrecht
ratificatie van een overeenkomst
justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
uitlevering
Europese Conventie
kinderpornografie
computernetwerk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1497/1 5-1497/1 (PDF) Wetsontwerp 22/2/2012
5-1497/2 5-1497/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/5/2012
K. 53-2226/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/6/2012
K. 53-2226/2 Verslag namens de commissie 11/6/2012
K. 53-2226/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/6/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/2/2012   Indiening Doc. 5-1497/1 5-1497/1 (PDF)
22/2/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/5/2012   Inschrijving op agenda
31/5/2012   Algemene bespreking Hand. 5-61 Hand. 5-61 (PDF)
31/5/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-61 Hand. 5-61 (PDF)
31/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 5-61 Hand. 5-61 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/2/2012   Verzending naar commissie
24/4/2012   Inschrijving op agenda
24/4/2012   Niet behandeld
22/5/2012   Inschrijving op agenda
22/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Marleen Temmerman, Olga Zrihen
22/5/2012   Bespreking
22/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
22/5/2012   Aanneming zonder amendering
22/5/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1497/2 5-1497/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
31/5/2012   Overzending Doc. K. 53-2226/1
11/6/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2226/2
14/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 91, p. 123-125
14/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 91, p. 133-134
Doc. K. 53-2226/3
14/6/2012   Aanneming zonder amendering
14/6/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/8/2012   Bekrachtiging en afkondiging
21/11/2012   Bekendmaking (69090-69113)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 31/5/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/5/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/6/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/8/2012 21/11/2012 , blz 69090-69113

Kruispuntbank van de wetgeving