S. 5-1496 Dossierfiche K. 53-2335

Wetsontwerp houdende instemming met de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Cariforum-staten, anderzijds, en de Slotakte, gedaan te Bridgetown, Barbados, op 15 oktober 2008
Regering E. Di Rupo I  

ACS-EU-overeenkomst
Jamaica
Guyana
liberalisering van het handelsverkeer
Grenada
ACS-EU-samenwerking
vrijhandelsovereenkomst
ratificatie van een overeenkomst
Overeenkomst van Cotonou
Ha´ti
Bahama's
ACS-landen
Saint Vincent en de Grenadines
Suriname
Trinidad en Tobago
Saint Lucia
Belize
Antigua en Barbuda
Barbados
Dominica
Saint Kitts en Nevis
samenwerkingsovereenkomst (EU)
Cariforum
Dominicaanse Republiek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1496/1 5-1496/1 (PDF) Wetsontwerp 22/2/2012
5-1496/2 5-1496/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/6/2012
K. 53-2335/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/7/2012
K. 53-2335/2 Verslag namens de commissie 16/7/2012
K. 53-2335/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/7/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/2/2012   Indiening Doc. 5-1496/1 5-1496/1 (PDF)
22/2/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/6/2012   Inschrijving op agenda
5/7/2012   Algemene bespreking Hand. 5-70 Hand. 5-70 (PDF)
5/7/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-70 Hand. 5-70 (PDF)
5/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o8) Hand. 5-70 Hand. 5-70 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/2/2012   Verzending naar commissie
24/4/2012   Inschrijving op agenda
24/4/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Marleen Temmerman
24/4/2012   Bespreking
12/6/2012   Inschrijving op agenda
12/6/2012   Hoorzitting met mevrouw Kathleen Van Hove, program manager bij het European Centre for Development Policy Management (ECDPM)
12/6/2012   Hoorzitting met de heer Ramesh Chaitoo, onderzoeker aan de UGent en voormalig onderhandelaar voor Cariforum
12/6/2012   Gedachtewisseling
26/6/2012   Inschrijving op agenda
26/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
26/6/2012   Aanneming zonder amendering
26/6/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1496/2 5-1496/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
5/7/2012   Overzending Doc. K. 53-2335/1
16/7/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2335/2
19/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 103, p. 44-45
19/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-0/o14)
Integraal verslag nr. 103, p. 97
Doc. K. 53-2335/3
19/7/2012   Aanneming zonder amendering
19/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/9/2012   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/7/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/4/2012, 12/6/2012, 26/6/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/7/2012

Kruispuntbank van de wetgeving