S. 5-1495 Dossierfiche K. 53-2225

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Korea, ondertekend te Brussel op 17 januari 2007
Regering E. Di Rupo I  

wederzijdse bijstand
Zuid-Korea
justitiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
bilaterale overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1495/1 5-1495/1 (PDF) Wetsontwerp 22/2/2012
5-1495/2 5-1495/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/5/2012
K. 53-2225/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/6/2012
K. 53-2225/2 Verslag namens de commissie 11/6/2012
K. 53-2225/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/6/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/2/2012   Indiening Doc. 5-1495/1 5-1495/1 (PDF)
22/2/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/5/2012   Inschrijving op agenda
31/5/2012   Algemene bespreking Hand. 5-61 Hand. 5-61 (PDF)
31/5/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-61 Hand. 5-61 (PDF)
31/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 5-61 Hand. 5-61 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/2/2012   Verzending naar commissie
24/4/2012   Inschrijving op agenda
24/4/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
24/4/2012   Bespreking
15/5/2012   Inschrijving op agenda
15/5/2012   Niet behandeld
22/5/2012   Inschrijving op agenda
22/5/2012   Bespreking
22/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
22/5/2012   Aanneming zonder amendering
22/5/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1495/2 5-1495/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
31/5/2012   Overzending Doc. K. 53-2225/1
11/6/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2225/2
14/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 91, p. 122-123
14/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 91, p. 133
Doc. K. 53-2225/3
14/6/2012   Aanneming zonder amendering
14/6/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/7/2012   Bekrachtiging en afkondiging
2/10/2012   Bekendmaking (60566-60573)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 31/5/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/4/2012, 22/5/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/6/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/7/2012 2/10/2012 , blz 60566-60573

Kruispuntbank van de wetgeving