S. 5-1489 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, met het oog op de verbetering van het kunstenaarsstatuut
Freya Piryns    Cťcile Thibaut   

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
beroep in de kunst
maatschappelijke positie
werkloosheidsverzekering
werkloosheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1489/1 5-1489/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/2/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/2/2012   Indiening Doc. 5-1489/1 5-1489/1 (PDF)
1/3/2012   Inoverwegingneming
1/3/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
1/3/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving