S. 5-1478 Dossierfiche K. 53-1548

Wetsontwerp betreffende de teboekstelling van binnenvaartuigen andere dan binnenschepen als bedoeld in artikel 271 van Boek II van het Wetboek van Koophandel
Peter Dedecker   Steven Vandeput   Bert Wollants   Jef Van den Bergh   Maggie De Block   Karin Temmerman  

hypotheek
boot
binnenvaart
krediet op onroerende goederen
culturele manifestatie
dramatische kunst
huisvesting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1548/1 Wetsvoorstel 7/6/2011
K. 53-1548/2 Addendum 9/6/2011
K. 53-1548/3 Addendum 20/6/2011
K. 53-1548/4 Amendement 5/7/2011
K. 53-1548/5 Amendementen 12/7/2011
K. 53-1548/6 Verslag namens de commissie 3/2/2012
K. 53-1548/7 Tekst aangenomen door de commissie 3/2/2012
K. 53-1548/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/2/2012
5-1478/1 5-1478/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 6/3/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/6/2011   Indiening Doc. K. 53-1548/1
16/6/2011   Inoverwegingneming
3/2/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1548/6
9/2/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 71, p. 40-41
9/2/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 71, p. 59-60
Doc. K. 53-1548/8
9/2/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
10/2/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
6/3/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1478/1 5-1478/1 (PDF)
6/3/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/3/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/3/2012   Bekrachtiging en afkondiging
30/5/2012   Bekendmaking (30998-30999)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 9/2/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/2/2012 15 5/3/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 11/2/2012 0 5/3/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/3/2012 30/5/2012 , blz 30998-30999

Kruispuntbank van de wetgeving