S. 5-1474 Dossierfiche K. 53-2117

De prioriteiten van het Deense EU-voorzitterschap
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

Denemarken
uitbreiding van de Europese Unie
kwestie Cyprus
durfkapitaal
Europees Semester
energiebesparing
monetaire crisis
elektronische handel
migratiebeleid van de EU
internationale rol van de EU
rijksbegroting
duurzame ontwikkeling
asielzoeker
kapitaalbeweging
Protocol van Kyoto
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
eurozone
EU-strategie
interne markt
Europees octrooi
vermindering van gasemissie
Akkoord van Schengen
economische en sociale samenhang
meerjarig financieel kader
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
EU-beleid
politiek asiel
EU-controle
Cyprus
regenereerbare energie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1474/1 5-1474/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 1/3/2012
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/2/2012   Indiening
7/2/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
7/2/2012   Indiening
7/2/2012   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
7/2/2012   Verzending naar commissie
7/2/2012   Inschrijving op agenda
7/2/2012   Aanwijzing rapporteur(s): André Flahaut, Philippe Mahoux
7/2/2012   Gedachtewisseling
Uiteenzetting door Z.E. de heer Poul Skytte Christoffersen
Doc. 5-1474/1 5-1474/1 (PDF)
7/2/2012   Einde behandeling
7/2/2012   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 7/2/2012

Kruispuntbank van de wetgeving