S. 5-1471 Dossierfiche K. 53-2019

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen teneinde de dotaties voor de politieke partijen voor de begrotingsjaren 2012 en 2013 te bevriezen
Raf Terwingen   Thierry Giet   Karin Temmerman   Daniel Bacquelaine   Patrick Dewael   Catherine Fonck  

partijfinanciering
politieke partijen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2019/1 Wetsvoorstel 26/1/2012
K. 53-2019/2 Verslag namens de commissie 1/2/2012
K. 53-2019/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/2/2012
5-1471/1 5-1471/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 3/2/2012
5-1471/2 5-1471/2 (PDF) Verslag namens de commissie 7/2/2012
5-1471/3 5-1471/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 9/2/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
26/1/2012   Indiening Doc. K. 53-2019/1
26/1/2012   Inoverwegingneming
26/1/2012   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 65, p. 62-63
1/2/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2019/2
2/2/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 70, p. 98-100
2/2/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-1/o0)
Integraal verslag nr. 70, p. 104
Doc. K. 53-2019/3
2/2/2012   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
2/2/2012   Overzending Doc. 5-1471/1 5-1471/1 (PDF)
2/2/2012   Inschrijving op agenda
3/2/2012   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/2/2012   Algemene bespreking Hand. 5-47 Hand. 5-47 (PDF)
9/2/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-47 Hand. 5-47 (PDF)
9/2/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 5-47 Hand. 5-47 (PDF)
Doc. 5-1471/3 5-1471/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/2/2012   Verzending naar commissie
7/2/2012   Inschrijving op agenda
7/2/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Alain Courtois
7/2/2012   Bespreking
7/2/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+14/-0/o0)
7/2/2012   Aanneming zonder amendering
7/2/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1471/2 5-1471/2 (PDF)
9/2/2012   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
15/2/2012   Bekrachtiging en afkondiging
6/3/2012   Bekendmaking (13928)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 2/2/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/2/2012
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 7/2/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/2/2012 6/3/2012 , blz 13928

Kruispuntbank van de wetgeving