S. 5-1465 Dossierfiche K. 53-2005

Wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid
Regering E. Di Rupo I  

kosten van geneesmiddelen
geneesmiddel
remgeld
ziekteverzekering
kosten voor gezondheidszorg
prijsstop
gezondheidsbeleid
bestedingen voor gezondheid
generiek geneesmiddel
farmaceutisch product
algemene kosten
Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2005/1 Wetsontwerp 18/1/2012
K. 53-2005/2 Amendement ingediend in de commissie 24/1/2012
K. 53-2005/3 Amendement ingediend in de commissie 24/1/2012
K. 53-2005/4 Amendementen ingediend in de commissie 25/1/2012
K. 53-2005/5 Verslag namens de commissie 31/1/2012
K. 53-2005/6 Verslag namens de commissie 1/2/2012
K. 53-2005/7 Verslag namens de commissie 1/2/2012
K. 53-2005/8 Tekst aangenomen door de commissies 1/2/2012
K. 53-2005/9 Amendementen voorgesteld na de indiening van de verslagen 2/2/2012
K. 53-2005/10 Aanvullend verslag namens de commissie 2/2/2012
K. 53-2005/11 Tekst aangenomen door de commissies 2/2/2012
K. 53-2005/12 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/2/2012
5-1465/1 5-1465/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 3/2/2012
5-1465/3 5-1465/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/2/2012
5-1465/2 5-1465/2 (PDF) Amendementen 8/2/2012
5-1465/4 5-1465/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 16/2/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
18/1/2012   Indiening Doc. K. 53-2005/1
2/2/2012   Aanneming door de commissies Doc. K. 53-2005/11
2/2/2012   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 70, p. 38-39
2/2/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2005/10
2/2/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 70, p. 89-97
2/2/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-0/o53)
Integraal verslag nr. 70, p. 121
Doc. K. 53-2005/12
2/2/2012   Aanneming na amendering door commissie
2/2/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
2/2/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
3/2/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/2/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1465/1 5-1465/1 (PDF)
3/2/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
9/2/2012   Inschrijving op agenda
16/2/2012   Algemene bespreking Hand. 5-48 Hand. 5-48 (PDF)
16/2/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-48 Hand. 5-48 (PDF)
16/2/2012   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
16/2/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-0/o18) Hand. 5-48 Hand. 5-48 (PDF)
Doc. 5-1465/4 5-1465/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
3/2/2012   Verzending naar commissie
7/2/2012   Inschrijving op agenda
7/2/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Ide, Jacques Brotchi
7/2/2012   Bespreking
7/2/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o2)
7/2/2012   Aanneming zonder amendering
7/2/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1465/3 5-1465/3 (PDF)
16/2/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/2/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/2/2012   Bekrachtiging en afkondiging
17/2/2012   Bekendmaking (11600-11604)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 2/2/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/2/2012
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 7/2/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 4/2/2012 5 8/2/2012
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 4/2/2012 15 27/2/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/2/2012 17/2/2012 , blz 11600-11604

Kruispuntbank van de wetgeving