S. 5-1464 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoering van een recht van mededeling voor de raads- en personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in geval van sociale fraude en illegale arbeid
Liesbeth Homans   

zwartwerk
OCMW
strafrecht
sociale bijstand
fraude
eerbiediging van het privť-leven
maatschappelijk werker
hoederecht
beroepsgeheim
minimumbestaansinkomen
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1464/1 5-1464/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/2/2012
5-1464/2 5-1464/2 (PDF) Amendementen 23/2/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/2/2012   Indiening Doc. 5-1464/1 5-1464/1 (PDF)
9/2/2012   Inoverwegingneming
9/2/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/2/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving