S. 5-1463 Dossierfiche                  

Het beleid inzake werk
Commissie voor de Sociale Aangelegenheden  

sociale bijdrage
arbeider
bijkomend voordeel
zwartwerk
werkloze
sociale dialoog
bevoegdheidsoverdracht
werkloosheidsverzekering
arbeidsmarkt
regeringsbeleid
gewestvorming
vervroegd pensioen
arbeidsrecht
loopbaanonderbreking
arbeidsvoorwaarden
werknemer
werkgelegenheidsbeleid
werkende beroepsbevolking
werkgelegenheidsbevordering
tijdelijk werk
betaalde vakantie
werkloosheidsbestrijding
administratieve sanctie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1463/1 5-1463/1 (PDF) Verslag namens de commissie 31/1/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/1/2012   Indiening
24/1/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/1/2012   Verzending naar commissie
24/1/2012   Inschrijving op agenda
24/1/2012   Gedachtewisseling
met mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
31/1/2012   Inschrijving op agenda
31/1/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Marleen Temmerman
31/1/2012   Gedachtewisseling
met mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
31/1/2012   Verslag Doc. 5-1463/1 5-1463/1 (PDF)
31/1/2012   Einde behandeling
31/1/2012   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 24/1/2012, 31/1/2012