S. 5-1461 Dossierfiche                  

Het beleid inzake de bestrijding van de sociale fraude
Commissie voor de Sociale Aangelegenheden  

sociale bijdrage
ondernemer
bijkomend voordeel
zwartwerk
incidenteel werk
domicilie
sociale uitkering
belastingfraude
werkgever
regeringsbeleid
bouwnijverheid
gegevensbank
fraude
eerbiediging van het privť-leven
elektronische overheid
arbeidsinspectie
onderaanneming
aansprakelijkheid
huisjesmelker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1461/1 5-1461/1 (PDF) Verslag namens de commissie 7/2/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/2/2012   Indiening
7/2/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
7/2/2012   Verzending naar commissie
7/2/2012   Inschrijving op agenda
7/2/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Marleen Temmerman
7/2/2012   Gedachtewisseling
met de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude
7/2/2012   Verslag Doc. 5-1461/1 5-1461/1 (PDF)
7/2/2012   Einde behandeling
7/2/2012   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 7/2/2012

Kruispuntbank van de wetgeving