S. 5-1455 Dossierfiche K. 53-1890

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen en van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen
Regering Y. Leterme II  

verificatie van de rekeningen
geconsolideerde rekening
middelgroot bedrijf
balans
moedermaatschappij
dochteronderneming
administratieve formaliteit
openbaarheid van rekeningen
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1890/1 Wetsontwerp 22/11/2011
K. 53-1890/2 Amendementen 17/1/2012
K. 53-1890/3 Verslag namens de commissie 23/1/2012
K. 53-1890/4 Tekst aangenomen door de commissie 23/1/2012
K. 53-1890/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/1/2012
5-1455/1 5-1455/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 2/2/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
22/11/2011   Indiening Doc. K. 53-1890/1
23/1/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1890/3
26/1/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 65, p. 38-39
26/1/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 65, p. 63-64
Doc. K. 53-1890/5
26/1/2012   Aanneming na amendering door commissie
1/12/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
1/12/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
27/1/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/2/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1455/1 5-1455/1 (PDF)
2/2/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/2/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/3/2012   Bekrachtiging en afkondiging
12/4/2012   Bekendmaking (23634-23635)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/1/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 28/1/2012 5 1/2/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 28/1/2012 0 1/2/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/3/2012 12/4/2012 , blz 23634-23635

Kruispuntbank van de wetgeving