S. 5-1445 Dossierfiche K. 53-1450

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten
Bart Somers   Patrick Dewael   Herman De Croo   Peter Dedecker   Jan Jambon   Caroline Gennez   Jef Van den Bergh   Eric Thiébaut  

plaatselijke overheid
elektronisch document
fax
governance
elektronische post
bewijs
elektronische handtekening
elektronische overheid
officieel document

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1450/1 Wetsvoorstel 11/5/2011
K. 53-1450/2 Addendum 20/5/2011
K. 53-1450/3 Amendement 28/6/2011
K. 53-1450/4 Verslag namens de commissie 13/7/2011
K. 53-1450/5 Tekst aangenomen door de commissie 13/7/2011
K. 53-1450/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/1/2012
5-1445/1 5-1445/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 7/2/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/5/2011   Indiening Doc. K. 53-1450/1
19/5/2011   Inoverwegingneming
13/7/2011   Aanneming in commisie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1450/4
19/1/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 64, p. 41-44
19/1/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 64, p. 59-60
Doc. K. 53-1450/6
19/1/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
20/1/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
7/2/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1445/1 5-1445/1 (PDF)
7/2/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/2/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/2/2012   Bekrachtiging en afkondiging
7/3/2012   Bekendmaking (14089-14090)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/1/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/1/2012 15 6/2/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 21/1/2012 0 6/2/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/2/2012 7/3/2012 , blz 14089-14090

Kruispuntbank van de wetgeving