S. 5-1440 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met betrekking tot de Marokkanen die in 1975 uit Algerije werden uitgewezen
Fatiha SaÔdi    Hassan Bousetta    Philippe Mahoux    Marie Arena    Fabienne Winckel   

verwijdering
Marokko
Algerije
motie van het Parlement
rechten van de mens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1440/1 5-1440/1 (PDF) Voorstel van resolutie 18/1/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/1/2012   Indiening Doc. 5-1440/1 5-1440/1 (PDF)
19/1/2012   Inoverwegingneming
19/1/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/1/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving